Tolkning

Tolkning med kvalitet og habilitet i højsæde

Vi servicerer hver dag et bredt udvalg af kunder. Kvalitet og habilitet er i højsæde, og vi tilstræber altid at vælge den rigtige tolk til opgaven, ud fra sproglige såvel som menneskelige kriterier. Alle vore tolke har et bredt kendskab til fagtermer indenfor medicinsk-, socialt- og juridisk tolkning og har alle udstrakt viden om den danske samfund.

Typiske arbejdsområder for tolke hos Translation Team ApS

 • Ved undersøgelse, behandling eller indlæggelse på hospital.
 • Ved konsultation hos den praktiserende læge, speciallæge, psykolog eller psykiater.
 • På skoler, fritidshjem og i daginstitutioner som vuggestuer, børnehaver og dagplejemødre. Informationsmøder, forældresamtaler eller møder og samtaler i anden institution.
 • På offentlige kontorer og hos advokater eller ved rådgivning hos disse.
 • Politi og Domstole
 • Samtale mellem klient og sagsbehandler/ socialrådgiver.
 • Sundhedsplejerskens eller Social- og Sundhedsassistentens besøg i hjemmet.
 • Sprogskoler, informationsmøder eller integrationsmøder om det danske samfund, lovgivning, rettigheder og/ eller pligter.
  • Beboerforeninger, boligforeninger eller andre foreninger og klubber.
  • Erhvervslivet, virksomheder og forretningsbesøg.
  • Handlingsplaner om aktivering ved AF eller fagforeninger.
  • Konferencer, møder, virksomhedsplanlægning, ekspandering, fusionering m.m..
  • EU ved konferencer, foredrag, undervisning m.m. i form af både dialog- og simultantolkning
  • Ministerier og direktorater.
  • Ambassader og Konsulater.
  • Tjenesterejser til udlandet.

Team af tolke

Alle, som indgår i Translation Team ApS af tolke besidder en faglig uddannelse eller erfaring, som danner grundlag for tilknyttelse.
Hvis tolkene ikke har en faglig relevant uddannelse tages højde for anden uddannelse, herunder om de er godkendte hos Rigspolitichefen.

Alle tolke leverer en ren straffeattest inden ansættelse og er herefter omfattet af de gældende regler om tavshedspligt, jf. straffelovens §§ 152- 152f.

Det er måske ikke nemt at blive tilknyttet Translation Team ApS som tolk, men til gengæld kan vi garantere, at vor team af tolke, tager arbejdet seriøst og formår at skabe et tillidsbaseret forhold til os som bureau, til vore kunder og til vore samarbejdspartnere.
Brud på dette tillidsforhold er direkte årsag til ophør af samarbejdet.

Ønsker du et tilbud på en tolk ?