Oversættelser

Oversættelse af tekster hurtigt og effektivt

Vi bestræber os på udelukkende at bruge uddannede eller autoriserede translatører ved oversættelsesopgaver, for at opretholde en høj service og kvalitetsstandard, medmindre det drejer sig om sjældne sprog – i så fald gøres De opmærksom på dette før tolken går i gang med at oversætte materialet.

 

Et stort netværk af oversættere

Vi råder internt over et stort netværk af oversættere, men har herudover både et nationalt og internationalt netværk, vi arbejder sammen med.

Dokumenter, som skal benyttes i udlandet eller som skal være juridisk gyldige kan vi autorisere og legalisere ved Handelskammeret, Udenrigsministeriet samt, hvis nødvendigt, ved Ambassader og Konsulater.

Alle oversættelsesopgaver behandles fortroligt og leveres klar til brug for Dem.

Ønsker du et tilbud på en skriftlig oversættelse ?