Priser & Betaling

Translation Team’ priser er fastsat efter Justitsministeriets priser for honorering af tolkebistand.

Særlige tillæg

De bør være opmærksom på, at tolkehonorar for tolkning udført før kl. 08:00 og efter kl. 17:00 samt på lørdage, søndage og helligdage er dobbelttakst.

Er tolkningen påbegyndt før kl. 08:00, beregnes der forhøjet takst frem til udløbet af den første time, hvor klokken passerer 08:00.

Er tolkningen påbegyndt før kl. 17:00, beregnes der forhøjet takst efter udløbet af den første time, hvor klokken passerer 17:00.


Særlige vederlag

De vejledende retningslinier udelukker ikke, at der på særlige områder fastsættes særskilte takster for visse ydelser.

Ydelse af særskilte takster forudsætter, at det har været aftalt forud for opgavens løsning. Derved står De ikke pludselig med en regning, større end De havde antaget.

Forgæves fremmøde ved for eksempel aflysning af et retsmøde, patient/ klient udeblivelse faktureres for den bestilte tid medmindre særlige aftale er indgået.

Kørsel

Befordring fastsættes efter Skattestyrelsens takster.

Moms

Tolkehonorar og vederlag for befordringstid tillægges 25% moms.